Bánh mới tháng 12 - Khuyến mãi "Mua 3 tặng 1"

post img

Sweethome Bakery khuyến mãi tháng 12 với 10 loại bánh mới.